Privacy

Stichting Pensioenfonds AFM in liquidatie (hierna Pensioenfonds) voerde tot 1 januari 2018 de pensioenregeling van Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna AFM) uit. In dat kader beschikte het Pensioenfonds over persoonsgegevens van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Door de collectieve waardeoverdrachten per 1 januari 2018 zijn deze gegevens overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders. Het Pensioenfonds verwerkt alleen nog persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van het pensioenfonds.
 
De mogelijke persoonsgegevens van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden waarover het Pensioenfonds beschikt zijn: naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, personeelsnummer, polisnummer, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, gegevens (ex)partner, periode dienstverband, salaris, pensioenaanspraken en -rechten, gegevens arbeidsongeschiktheid overige gegevens die u actief verstrekt bij communicatie met het Pensioenfonds.
 
Daarnaast beschikt het Pensioenfonds over persoonsgegevens van contactpersonen van de werkgever AFM, toezichthouders en leveranciers (organisaties waarmee het Pensioenfonds zaken doet). Het gaat hierbij om naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Verwerking
Het Pensioenfonds verwerkt in 2018 de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van het pensioenfonds. De verwerking van de gegevens geschiedt binnen de EU.
 
Bewaring
Het Pensioenfonds bewaart de gegevens binnen de EU en niet langer dan strikt noodzakelijk.
 
Delen met anderen
Het Pensioenfonds kan uw gegevens delen met AFM, uitvoeringsorganisatie, accountant, actuaris, toezichthouders en advocaten.
 
Beveiliging
Het Pensioenfonds neemt passende maatregelen om misbruik en verlies van en onbevoegde toegang tot gegevens tegen te gaan.
 
Recht op inzake, correctie en andere rechten
U hebt recht tot inzage in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de gegevens en/of indien niet wordt voldaan aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht.
 
Cookies
De website van het Pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyse programma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen ons de website te analyseren op het gebruik en om de website te verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze data om bulkrapporten te maken in Google Analytics over het sitegebruik van alle gebruikers. Google maakt geen associatie van de data over het sitegebruik met uw IP adres. Deze cookies bevatten dus geen persoonsgegevens. De cookie slaat alleen informatie op, zoals en niet gelimiteerd tot: hoelang zitten gebruikers op de website, welke pagina’s bekijken gebruikers, waar komen gebruikers vandaan, via welke kanalen komen gebruikers binnen etc. Ook wordt er klikdata doorgestuurd naar Google Analytics. Hiermee maakt het programma inzichtelijk welke formulieren gedownload worden en op welke knoppen er geklikt wordt.
 
Wijziging privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan door het Pensioenfonds worden aangepast. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.
 
Vragen
Als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de wijze waarop het Pensioenfonds met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich wenden tot bestuur@pensioenfondsafm.nl. U kunt ook schriftelijk reageren naar:
 
Stichting Pensioenfonds AFM in liquidatie
Postbus 123
1180 AC Amstelveen.
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld