Wet versterking bestuur pensioenfondsen

18 augustus 2014

Bij de oprichting van Pensioenfonds AFM in 2013 is rekening gehouden met de nieuwe wetgeving over de governance van pensioenfondsen ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’. Pensioenfonds AFM heeft een paritair bestuur van vier leden. Dat betekent dat twee bestuurders zijn gekozen door de deelnemers en twee zijn voorgedragen door de erkgever. Pensioenfonds AFM geeft het intern toezicht vorm door een jaarlijkse visitatie van onafhankelijke deskundigen.

Deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en de werkgever zijn vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is sinds begin 2014 actief. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn gekozen, met uitzondering van de leden die de werkgever vertegenwoordigen. Deze zijn benoemd door de werkgever.

Pensioenfonds AFM is een bijzonder “groen fonds”. Dat betekent dat Pensioenfonds AFM relatief veel jonge, actieve deelnemers heeft. Zo heeft het pensioenfonds slechts 37 pensioengerechtigden, waarvan 4 minderjarige wezen. De ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ gaat uit van vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur. Het bestuur is op zoek gegaan naar potentiële bestuursleden uit deze groep. Het bestuur heeft dit onder andere gedaan via de website, per brief en heeft een speciale bijeenkomst georganiseerd voor pensioengerechtigden en bijna-pensioengerechtigden. Er hebben zich geen geschikte kandidaten gemeld en het bestuur heeft geen geschikte bestuurder in deze groep kunnen vinden. Het bestuur heeft na deze zoektocht besloten voor een beperkte periode geen pensioengerechtigden in het bestuur op te nemen. Het bestuur heeft dit besloten gegeven de bijzondere samenstelling van het pensioenfonds, conform de statuten en na positief advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur zal in 2016 opnieuw actief onderzoeken of er geschikte kandidaten beschikbaar zijn en staat natuurlijk tussentijds open voor geschikte kandidaten.
 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld