Waardeoverdracht niet mogelijk

28 juni 2016

Helaas is waardeoverdracht op dit moment niet mogelijk. De dekkingsgraad is minder dan 100%. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds voldoende geld in kas heeft om de (toekomstige) pensioenen te betalen. Wettelijk gezien mogen wij geen waardeoverdracht doen totdat de dekkingsgraad weer op peil is.

Hoe nu verder?

De waardeoverdrachten kunnen worden hervat zodra onze dekkingsgraad weer boven de 100% is. Voor inkomende waardeoverdrachten vragen wij dan een nieuwe opgave aan bij de vorige pensioenuitvoerder. De berekeningsdatum wordt dan de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de dekkingsgraad weer boven de 100% is gekomen. Vervolgens wordt de waardeoverdracht binnen de normale wettelijke termijnen verder afgehandeld.

Waardeoverdrachten waarbij de offerte is verstuurd voordat de dekkingsgraad onder de 100% is gekomen, kunnen nog wel worden afgehandeld.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld