Voorgenomen benoeming

21 juli 2016

In verband met de vacature die met het beëindigen van het bestuurslidmaatschap van mevrouw M.E.J. (Peggy) Bracco Gartner met ingang van 1 mei 2016 is ontstaan, heeft het bestuur de heer A.P.F. (Florens) Voogd bij DNB voorgedragen als bestuurslid Pensioenfonds AFM namens de werknemers van de AFM. De heer Voogd heeft zich als enige kandidaat gesteld voor de vacature in het bestuur en om deze reden hoefden er geen verkiezingen te worden gehouden.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld