Verkiezingen pensioengerechtigdenzetel bestuur

28 november 2016

Voor de zetel namens de pensioengerechtigden in het bestuur van het fonds hebben zich twee kandidaten bij het bestuur gemeld. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met beide kandidaten en beide kandidaten geschikt geacht om zitting te nemen in het bestuur. Als gevolg hiervan worden er verkiezingen gehouden. De pensioengerechtigden van het fonds hebben inmiddels een verkiezingsbrief en stembiljet ontvangen voor de pensioengerechtigdenzetel in het bestuur en hebben tot 16 december 2016 de tijd om een stem uit te brengen.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld