Uitvoering pensioenregeling AFM naar De Nationale APF

28 september 2017

Werkgever AFM heeft besloten om per 1 januari 2018 de uitvoering van haar pensioenregeling over te brengen van Pensioenfonds AFM naar De Nationale APF. De Nationale APF is geselecteerd door middel van een Europese aanbestedingsprocedure.

Pensioenfonds AFM is voornemens ook de al opgebouwde pensioenen onder te brengen bij De Nationale APF. De deelnemers van Pensioenfonds AFM ontvangen binnenkort meer informatie.

Het persbericht van de AFM vind je op de website van de AFM: "Uitvoering pensioenregeling AFM naar De Nationale APF"

Reacties

André Paijmans.:

Geachte heer, mevrouw,

Kunt u mij laten weten of en zo ja in hoeverre de overgang naar De Nationale APF gevolgen heeft voor mijn pensioenaanspraken op grond van de pensioenregeling.

Met vriendelijke groet

Werner Koch:

Geachte heer Paijmans,

Dank voor uw reactie. De gevolgen van de voorgenomen overgang naar De Nationale APF worden toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst van de werkgever en in de brief die het pensioenfonds aan al haar deelnemers gaat sturen. Daarnaast zal ik contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Werner Koch
Manager Pensioenfonds AFM

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld