Terugtrekken kandidaat en voorgenomen benoeming

18 mei 2017

Begin 2017 heeft het bestuur de heer Merkelbach aangemeld bij DNB voor de toetsingsprocedure als beoogd bestuurslid Pensioenfonds AFM namens de pensioengerechtigden. Na een voorgenomen negatief besluit van DNB heeft de heer Merkelbach, in overleg met het bestuur, besloten zich terug te trekken als kandidaat bestuurder van het pensioenfonds AFM.

Daarop heeft het bestuur van pensioenfonds AFM contact gezocht met de andere kandidaat uit de verkiezing van eind 2016, de heer Koelewijn. Het bestuur ziet de heer Koelewijn gezien zijn achtergrond, motivatie en het mandaat uit de verkiezingen als een geschikte bestuurder voor het pensioenfonds. Het bestuur is dan ook voornemens om de heer Koelewijn in de bestuursvergadering van juni te benoemen als bestuurslid Pensioenfonds AFM namens de pensioengerechtigden, onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. Het verantwoordingsorgaan is hierover geïnformeerd en stemde in met dit voornemen. De pensioengerechtigden worden op korte termijn per brief hierover geïnformeerd.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld