Pensioenfonds in liquidatie

18 juni 2019

Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten is door het bestuur ontbonden. De rekening en verantwoording ligt gedurende twee maanden vanaf de datum van publicatie voor iedereen ter inzage bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ten kantore van het pensioenfonds (bezoekadres Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam). Uit de rekening en verantwoording blijkt dat na de vereffening geen batig saldo in de zin van artikel 24.6 van de statuten van het pensioenfonds aanwezig is.
 
 

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld