Overdracht aanspraken en liquidatie Pensioenfonds AFM

29 december 2017

DNB heeft aangegeven dat de collectieve waardeoverdracht mag plaatsvinden. De prepensioenkapitalen worden per 1 januari 2018 overgedragen aan NN PPI, de overige pensioenen worden per 1 januari 2018 overgedragen aan De Nationale Algemeen Pensioenfonds. Pensioenfonds AFM zal worden geliquideerd.

In januari ontvangen alle deelnemers een brief van Pensioenfonds AFM. In deze brief geven we de hoogte van de pensioenaanspraken weer zoals die worden overgedragen aan respectievelijk NN PPI en De Nationale Algemeen Pensioenfonds.

De nieuwe pensioenuitvoerders (NN PPI en De Nationale Algemeen Pensioenfonds) informeren u voortaan over uw pensioen. Ook kunt u van hun digitale omgevingen gebruik gaan maken in 2018.

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld