Gezocht: leden voor het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds AFM

23 oktober 2013

Pensioenfonds AFM zoekt leden voor het verantwoordingsorgaan van het nieuwe pensioenfonds. Per 1 januari 2014 verzorgt Pensioenfonds AFM de uitvoering van het AFM pensioen. Het inrichten van de organisatie van het pensioenfonds is inmiddels een eind op weg. Een belangrijk onderdeel van de organisatie van het pensioenfonds is de medezeggenschap van werknemers, pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en de werkgever via een verantwoordingsorgaan. Het bestuur van Pensioenfonds AFM zoekt kritische en deskundige kandidaten voor een constructieve dialoog over een goede uitvoering van ons pensioen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het pensioenfondsbestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Ook heeft het verantwoordingsorgaan een wettelijk adviesrecht voor bijvoorbeeld de eigen inrichting, het beloningsbeleid, het communicatiebeleid en het sluiten of wijzigen van een uitvoeringsovereenkomst.

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds AFM bestaat uit zes leden, waarvan twee leden door AFM werknemers worden benoemd, twee leden door slapers en gepensioneerden worden benoemd en twee leden door de werkgever.

Als lid van het verantwoordingsorgaan heb je een belangrijke taak om het bestuur van het pensioenfonds scherp te houden in de uitvoering van de pensioenregeling. Daarbij let je op de belangen van alle stakeholders bij het pensioenfonds. Omdat de opstartfase van het pensioenfonds intensief is, zal met name het eerste jaar een extra inzet worden gevraagd. Het bestuur van het pensioenfonds wil graag het verantwoordingsorgaan zo snel mogelijk betrekken bij de beleidskeuzes die zij maakt. Een flexibele instelling en hands-on mentaliteit is daarbij onontbeerlijk.

Profielschets kandidaten

Kandidaten moeten beschikken over diepgaande kennis op minimaal één en het liefst meer relevante pensioenonderwerpen. Ook worden eisen gesteld aan competenties. De exacte eisen kun je vinden in bijgaand functieprofiel. Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn hun deskundigheid op voldoende niveau te brengen door bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Ook wordt van kandidaten verwacht dat zij op vergaderingen met het pensioenfondsbestuur aanwezig zijn. De tijdbesteding is ongeveer 12 dagen per jaar. We gaan ervan uit dat je met je leidinggevende afstemt hoe je dit inpast in je werkzaamheden. AFM medewerkers die werkzaam zijn in het toezicht op pensioenfondsen en bestuurders van de AFM kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.

Reactie toevoegen

Reacties

Dr. M. Kiewiet de Jonge:

LS,
Ik ben op het ogenblik voorzitter van het pensioenfonds voor vrijgevestigde medisch specialisten (SPMS) Na 8 jaar loopt mijn zittingstermijn in het bestuur af. Om de expertise die ik in de loop der jaren op het gebied van pensioenen opgebouwd heb niet verloren te laten gaan zoek ik naar een toezicht houdende functie in de pensioen wereld.Het is mij niet duidelijk of de leden van het verantwoordingsorgaan uit de gelederen van de AFM moeten komen. Mocht dit niet het geval zijn en ik eventueel in aanmerking kunnen komen voor deze functie, dan zou ik dat graag van u vernemen,
met vriendelijke groet,
Dr. M. Kiewiet de Jonge

Esmée:

Geachte heer Kiewiet de Jonge,

Dank voor uw interesse in het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds AFM.
De betreffende vacature staat niet open voor belangstellenden buiten de kring van AFM. Het bestuur wenst u succes bij het zoeken naar een toezichthoudende functie in de pensioenwereld.

Met vriendelijke groet,

fulfirm:

prix de levitra en pharmacie https://bbuycialisss.com/ - cialis online ordering tadalafil brand name <a href=https://bbuycialisss.com/#>Buy Cialis</a> Xenical 60 Mg

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld