Gegevens Pensioenregister

1 juni 2018

Wij hebben geconstateerd dat in het Pensioenregister nog steeds de opgave vanuit Pensioenfonds AFM i.l. is weergegeven. Dit is gegeven de gerealiseerde collectieve waardeoverdrachten niet correct. Inmiddels is actie ondernomen om dit te corrigeren. Voor verder vragen kunt u contact opnemen met uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld