Dekkingsgraad september 2016

31 oktober 2016

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 30 september 2016 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 97,8%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 30 september 2016 is gedaald van 98,2% per augustus 2016 naar 97,8%.

De rente is in september 2016 licht gestegen, waardoor de beleggingen van het fonds per saldo in waarde zijn gedaald. De verplichtingen van het fonds zijn in waarde gestegen als gevolg van een dalende UFR- rente en daarmee een dalende DNB-rente.  

 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld