Dekkingsgraad oktober 2016

15 november 2016

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 oktober 2016 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 97,6%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2016 is gedaald van 97,8% per september 2016 naar 97,4%.

De rente is in oktober 2016 fors gestegen, waardoor zowel de beleggingen als de verplichtingen van het fonds in waarde zijn gedaald. Het effect van de rentestijging op de verplichtingen is, als gevolg van de op de rente gebaseerde wettelijk voorgeschreven rentetermijnstructuur, kleiner dan het effect van de rentestijging op de beleggingen. Hierdoor is per saldo de dekkingsgraad van het fonds gedaald.  

 

Pensioenfonds AFM stuurt alle deelnemers naar verwachting eind november 2016 een brief over de financiële situatie van het fonds.

 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld