Dekkingsgraad oktober 2015

16 november 2015

De dekkingsgraad van Pensioenfonds AFM per 31 oktober 2015 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 103,9%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde actuele dekkingsgraad per 31 oktober is 100,0%. Gegeven de hoogte van zowel de beleidsdekkingsgraad als de actuele dekkingsgraad ziet Pensioenfonds AFM geen aanleiding om direct extra maatregelen te nemen. Wij voeren het lopende herstelplan onverkort uit en blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld