Dekkingsgraad maart 2015

21 april 2015

De dekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 maart 2015 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 107,2%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 maart 2015 is 104,1%.

De actuele dekkingsgraad heeft zich voornamelijk als gevolg van de verdere daling van de rente in maart voorspelbaar ontwikkeld. Ook de beleidsdekkingsgraad vertoont sinds het begin van het jaar de verwachte, licht dalende trend. Dit is het gevolg van het feit dat door de 12 maandsmiddeling in de loop van de tijd de lagere, maandelijkse dekkingsgraadstanden van 2015 een steeds groter gewicht krijgen in de berekening van het gemiddelde. Als in mei 2015 de eerste kwartaalrapportage van 2015 aan DNB is verzonden, volgt op de website een nadere analyse van de dekkingsgraadontwikkeling.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld