Dekkingsgraad maart 2014

8 april 2014

De dekkingsgraad van Pensioenfonds AFM per 31 maart 2014 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben bedraagt 107,6%. Dit is een dekkingsgraad die gebaseerd is op schattingen, die vooral samenhangen met de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds Mercurius naar PF AFM. In deze uitkomst zijn de aangekondigde korting en storting verwerkt. De dekkingsgraad wordt elke maand op de website van het fonds gepubliceerd. Na afloop van elk kwartaal wordt daaraan een analyse toegevoegd van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Zodra het fonds de eerste kwartaalrapportage van 2014 bij DNB heeft ingediend, wordt op deze plek de nadere analyse gepubliceerd. Dit zal in de tweede helft van mei gebeuren.

 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld