Dekkingsgraad juni 2016

21 juli 2016

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 30 juni 2016 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 97,8%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 30 juni 2016 is als gevolg van de stijging van de bezittingen van het fonds gestegen van 97,4% per mei 2016 naar 98,5%.

De uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk van 23 juni 2016, uittreding uit de Europese Unie (‘Brexit’), heeft gezorgd voor grote onzekerheden in de financiële markten en een vlucht naar veilige staatsobligaties. Als gevolg van de vlucht naar staatsobligaties is de rente fors gedaald. Tegelijkertijd is de DNB-rente minder hard gedaald, met als gevolg dat de beleggingen van het fonds per saldo meer in waarde zijn gestegen dan de verplichtingen van het fonds en is de actuele dekkingsgraad van het fonds gestegen.

 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld