Dekkingsgraad juni 2014

7 juli 2014

De dekkingsgraad van Pensioenfonds AFM per 30 juni 2014 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben bedraagt 107,4%. Dit is een dekkingsgraad die gebaseerd is op schattingen, deels als gevolg van het feit dat de collectieve waardeoverdracht vanuit Pensioenfonds Mercurius nog niet definitief is afgerond. 

Na afloop van elk kwartaal wordt de dekkingsgraad meer nauwkeurig berekend. Zodra het fonds de 2e kwartaalrapportage van 2014 bij DNB heeft ingediend, wordt op deze plek de dekkingsgraad per kwartaaleinde gepubliceerd. Ook wordt dan een analyse gegeven van het verloop van de dekkingsgraad. Dit zal in de tweede helft van augustus gebeuren.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld