Dekkingsgraad juli 2015

11 augustus 2015

De dekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 juli 2015 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 106,2%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde actuele dekkingsgraad per 31 juli 2015 is 100,6%.

In juli is een nieuwe rentestructuur voorgeschreven door DNB. De toepassing van deze nieuwe ultimate forward rate (UFR) leidt tot een structureel hogere waardering van de pensioenverplichtingen. Dit heeft in juli een belangrijke negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld