Dekkingsgraad per einde eerste kwartaal 2014

21 mei 2014

De dekkingsgraad van Pensioenfonds AFM per einde van het eerste kwartaal van 2014 bedraagt 107,6%. In deze stand is de korting van pensioenfonds Mercurius en de storting van de werkgever verwerkt. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op meer nauwkeurige informatie dan de maandelijks aan DNB gerapporteerde geschatte dekkingsgraad. Omdat het proces van de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds Mercurius naar Pensioenfonds AFM nog niet is afgerond, is ook deze dekkingsgraad deels gebaseerd op schattingen.

De dekkingsgraad heeft zich in het eerste kwartaal gunstig ontwikkeld (+3 %). De belangrijkste reden daarvoor is de daling van de rente. Als gevolg daarvan:

  • Is de waarde van de obligaties gestegen.
  • Is de waarde van de pensioenverplichtingen gestegen. De pensioenverplichtingen stijgen echter minder snel dan de waarde van de obligaties. Door de voorgeschreven toepassing van de 3-maands middeling in de UFR werkt de rentedaling vertraagd door in de waarde van de verplichtingen.

Daarnaast draagt de premie (inclusief de herstelopslag) bij aan het herstel van de dekkingsgraad.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld