Dekkingsgraad december 2016

23 januari 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 december 2016 zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 97,4%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 is gestegen van 98,1% per november 2016 naar 98,9%.
De rente is in december licht gestegen. Hierdoor zijn de obligatiebeleggingen en de verplichtingen van het fonds echter nauwelijks veranderd. Daarnaast zijn de aandelenbeleggingen gestegen door een stijging van de aandelenbeurzen. Per saldo is het belegd vermogen gestegen en is de dekkingsgraad van het fonds gestegen.

Pensioenfonds AFM heeft alle deelnemers op 25 november 2016 een brief over de financiële situatie van het fonds gezonden en zal alle deelnemers eind januari 2017 een vervolgbrief sturen over de financiële situatie van het fonds.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld