Beleidsdekkingsgraad oktober 2017 100,1%

22 november 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 oktober zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 100,1%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2017 is ten opzichte van september 2017 gestegen en bedraagt 101,6%.

 

De rente is in oktober gedaald. Hierdoor zijn de obligatiebeleggingen en de verplichtingen van het fonds in waarde gestegen. De aandelenbeleggingen zijn eveneens in waarde gestegen. Door de grote stijging van de aandelenbeleggingen zijn per saldo de totale beleggingen van het fonds meer in waarde gestegen dan de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad van het fonds is gestegen.

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld