Beleidsdekkingsgraad november 2017 100,3%

18 december 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 30 november zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 100,3%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 30 november 2017 is ten opzichte van oktober 2017 licht gedaald en bedraagt 101,5%.

De rente is in november licht gedaald. Hierdoor zijn de obligatiebeleggingen en de verplichtingen van het fonds in waarde gestegen. De aandelenbeleggingen zijn daarentegen in waarde gedaald. Per saldo zijn de totale beleggingen van het fonds iets minder in waarde gestegen dan de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad van het fonds licht is gedaald.

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld