Beleidsdekkingsgraad mei 2017 98,9%

3 juli 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 mei zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 98,9%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 mei 2017 is ten opzichte van april 2017 gestegen en bedraagt 100,7%.

De voorgeschreven rente waarmee de verplichtingen moeten worden gewaardeerd is in mei wederom licht gestegen. De verplichtingen van het fonds zijn hierdoor in waarde gedaald. Zowel de aandelenbeleggingen als de obligaties van het fonds zijn in waarde gedaald. De daling was echter minder groot dan de daling van de verplichtingen waardoor de dekkingsgraad per saldo is gestegen.

Overzicht van de dekkingsgraad

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld