Beleidsdekkingsgraad juni 2017 99,1%

26 juli 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 30 juni zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 99,1%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 30 juni 2017 is ten opzichte van mei 2017 gedaald en bedraagt 100,3%.

De voorgeschreven rente waarmee de verplichtingen moeten worden gewaardeerd is in juni, ondanks een met 0,1% procentpunt gedaalde UFR, toch licht gestegen. De verplichtingen van het fonds zijn hierdoor in waarde gedaald. Zowel de aandelenbeleggingen als de obligaties van het fonds zijn in waarde gedaald. Deze daling was groter dan de daling van de verplichtingen waardoor de dekkingsgraad per saldo is gedaald.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld