Beleidsdekkingsgraad juli 2017 99,3%

15 augustus 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 juli zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 99,3%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 juli 2017 is ten opzichte van juni 2017 gestegen en bedraagt 101,1%.

De voorgeschreven rente waarmee de verplichtingen moeten worden gewaardeerd is in juli wederom gestegen. De verplichtingen van het fonds zijn hierdoor in waarde gedaald. De aandelenbeleggingen van het fonds zijn in waarde gestegen en de obligaties van het fonds zijn in waarde gedaald. De totale beleggingen zijn minder in waarde gedaald dan de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad per saldo is gestegen.

 

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld