Beleidsdekkingsgraad januari 2017 97,7%

15 februari 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 januari zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 97,7%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 januari 2017 is ten opzichte van december 2016 ongewijzigd gebleven en bedraagt 98,9%.


De rente is in januari fors gestegen. Hierdoor zijn de obligatiebeleggingen en de verplichtingen van het fonds in waarde gedaald.  De waarde van de beleggingen en verplichtingen zijn in dezelfde mate gedaald waardoor per saldo de dekkingsgraad van het fonds gelijk is gebleven. Pensioenfonds AFM heeft alle deelnemers op 25 januari 2017 een brief over de financiële situatie van het fonds gezonden. 

 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld