Beleidsdekkingsgraad december 2017 100,5%

30 januari 2018

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 december zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 100,5%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 december 2017 is ten opzichte van november 2017 licht gedaald en bedraagt 101,2%.

De korte rente is in december licht gestegen, maar de lange rente is licht gedaald. Hierdoor zijn de verplichtingen van het fonds in waarde gestegen. De aandelenbeleggingen zijn ook in waarde licht gestegen. De obligatiebeleggingen zijn door de stijging van de korte rente in waarde licht gedaald. Per saldo zijn de totale beleggingen van het fonds iets minder in waarde gestegen dan de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad van het fonds licht is gedaald.

Overzicht van de dekkingsgraden

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld