Beleidsdekkingsgraad augustus 2017 99,4%

18 september 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 augustus zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 99,4%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 augustus 2017 is ten opzichte van juli 2017 gedaald en bedraagt 100,1%.

De rente is in augustus gedaald. Hierdoor zijn de obligatiebeleggingen en de verplichtingen van het fonds in waarde gestegen. De aandelenbeleggingen zijn daarentegen in waarde gedaald. Per saldo zijn de verplichtingen meer in waarde gestegen dan de totale beleggingen, waardoor de dekkingsgraad van het fonds is gedaald.

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld