Beleidsdekkingsgraad april 2017 98,7%

16 mei 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 30 april zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 98,7%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 30 april 2017 is ten opzichte van maart 2017 gestegen en bedraagt 100,4%.

 

De voorgeschreven rente waarmee de verplichtingen moeten worden gewaardeerd is in maart licht gestegen. De verplichtingen van het fonds zijn hierdoor in waarde gedaald. De beleggingen van het fonds zijn echter in waarde gestegen door een dalende marktrente. Met name in Frankrijk daalde de rente fors  door de positieve uitslag van de verkiezingen. Beide effecten zijn positief voor het fonds waardoor de dekkingsgraad van het fonds is gestegen.

 

Reactie toevoegen

Direct naar:

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld